FADREW KOMPONENTY

Zatrudnimy:

Kierownik Produkcji

Planowanie i organizowanie produkcji, zarządzanie całościowym procesem produkcji i nadzór nad realizacją planów, organizacja procesów produkcyjnym, optymalizacja procesów w obszarze jakości, kontroli kosztów, stałe podnoszenie efektywności procesów produkcji, wdrażanie rozwiązań oszczędzających materiał i energie, nadzór nad pracą pracowników, stanem zaopatrzenia w surowce i półprodukty, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej zgodnie z przyjętymi normami, współpraca w innymi działami firmy w zakresie realizacji procesu produkcji.

Mistrz Produkcji

Bieżące koordynowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych, kontrola stanu maszyn produkcyjnych zgodnie z założonymi standardami, bieżący nadzór nad terminową realizacją zleceń produkcyjnych według standardów technologicznych, monitoring wskaźników wydajnościowych, bieżący nadzór nad sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem maszyn i urządzeń, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP w zakładzie, nadzór i zarządzanie pracą osób na zmianie, prowadzenie szkoleń pracowników na stanowisku pracy.

Pracownik Produkcji

Pracownik Produkcji jest odpowiedzialnym za bieżącą obsługę urządzeń, wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania cyklu produkcyjnego. Osoba obsadzona na tym stanowisku, musi posiadać największą wiedzę na temat umiejscowionych w niej urządzeń, ma obowiązek informowania serwisantów, zatrudnionych w przedsiębiorstwie, o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu maszyn. Pracownik produkcji monitoruje wartości wskazywane przez urządzenia pomiarowe i weryfikuje ich zgodność z ogólnie przyjętymi normami.

Operator maszyn stolarskich

Operator maszyn stolarskich to pracownik, która pełni nadzór nad przebiegiem procesu produkcji. Do głównych zadań na tym stanowisku należy obsługa maszyn, celem utrzymania ciągłości produkcji oraz kontrola jakości produktów.

Stolarz

Stolarz to stanowisko, na którym zatrudnieni pracownicy odpowiedzialni są za produkcję różnego rodzaju drewnianych mebli, produktów użytku codziennego. Praca polega na obróbce drewna i obsłudze maszyn stolarskich. Wymagania to wykształcenie kierunkowe zawodowe lub średnie, samodzielność, przygotowanie do pracy fizycznej, precyzja, umiejętność posługiwania się maszynami stolarskimi.

Elektryk

Utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń, programowanie i uzbrajanie maszyn, konserwacja i naprawa maszyn produkcyjnych, diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek oraz uszkodzeń maszyn, podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń.

Mechanik

Utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń, programowanie i uzbrajanie maszyn, konserwacja i naprawa maszyn produkcyjnych, diagnozowanie wyszukiwanie i usuwanie usterek oraz uszkodzeń maszyn, podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń.

 

© 2011-2016 Fadrew